Algemene voorwaarden en consumentenadvies

Contactgegevens voor onze service
Uw aanbieder en contractant

GERRY WEBER Retail GmbH
Neulehenstraße 8
33790 Halle/Westfalen, Duitsland

Directie: Florian Frank, Angelika Schindler-Obenhaus, Anja Hecht-Meinhardt
Handelsregister: Amtsgericht Gütersloh HRB 11940
Ust-IdNr.: NL 8212 32 575 B 01

Je kunt contact opnemen met onze klantenservice voor vragen, klachten of kritiek:

maandag t/m vrijdag van 8.00 - 20.00, zaterdag: 9:00 - 16:00
op het telefoonnummer: 00800 999 22 333 (gratis)
of per e-mail: service@gerryweber.com

Stuur je retourzendingen uitsluitend FOR Log Berlin GmbH & CO. KG, Havellandstr. 500, 14656 Brieselang

Geschillenbeslechting voor consumenten

Wij doen altijd ons uiterste best om de verstandhouding met onze klanten en derden zo goed mogelijk te houden. Neem contact met ons op via service@gerryweber.com of onze andere gespecificeerde contactopties voor de dienst. Je kunt ons ook gewoon bellen. Natuurlijk behoudt je jouw rechten zonder beperking, zelfs zonder te bellen. De Europese Commissie biedt je een elektronisch platform (ODR-platform) met meer informatie, dat je online via de link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunt bekijken. Wij zijn noch bereid noch verplicht om aan een geschillenbeslechtingsprocedure van een geschillencommissie deel te nemen.

1. Geldigheid, begrippen

1.1. Wij leveren overeenkomstig de volgende algemene voorwaarden die ten grondslag liggen aan de overeenkomsten, die op grond van het aanbod op onze website zijn gesloten.

1.2. Indien de termijnen in werkdagen worden uitgedrukt, worden hieronder alle weekdagen verstaan, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen die gelden in onze vestigingsplaats te Halle/Westfalen in Duitsland. De 24e december en oudjaar worden als feestdagen beschouwd.

2. Opslagmogelijkheid en inzicht in de contractuele tekst

2.1. Wij houden deze algemene voorwaarden en de overige contractuele bepalingen met de gegevens van uw bestelling in het bestelproces beschikbaar. Je kunt deze informatie daar eenvoudig archiveren door de algemene voorwaarden te downloaden en door de gegevens die tijdens het bestelproces in de online shop zijn samengevat met behulp van jouw browserfuncties op te slaan. Je ontvangt bovendien de automatische ontvangstbevestiging van jouw bestelling, die wij jou na afronding van uw bestelling ook per e-mail doen toekomen op het door jou opgegeven adres. Deze e-mail met de ontvangstbevestiging van jouw bestelling bevat nogmaals de contractuele bepalingen met jouw bestelgegevens en kan eenvoudig worden uitgeprint of met behulp van jouw e-mailprogramma worden opgeslagen. De algemene voorwaarden vindt je bovendien in de betreffende versie die van kracht is op onze website.

2.2. De contractuele tekst wordt bij ons opgeslagen, maar is om veiligheidsredenen niet rechtstreeks voor u beschikbaar. Wij bieden elke klant een met een wachtwoord beschermde directe toegang ('Mijn account' na aanmelding). Hier kunt u via een desbetreffende registratie jouw gegevens beheren en bestelgegevens inzien.

3. Contractant, taal en het sluiten van de overeenkomst

3.1. Jouw contractant is GERRY WEBER Retail GmbH. In onze Nederlandse webwinkel (geselecteerde shop NL | Nederland) geschiedt het afsluiten van de overeenkomst overeenkomstig de hier onderhavige algemene voorwaarden en condities enkel in de Nederlandse taal. Onafhankelijk van deze afgesloten overeenkomst staan jou, via onze gelokaliseerde websites via de selectie van een shop, afzonderlijke bestelmogelijkheden voor andere landen tegen de aldaar geldende condities, algemene voorwaarden en consumentenadviezen in desbetreffende taalversies ter beschikking. Informatie over welke verdere mogelijkheden er bestaan, vindt u onderaan de homepage van onze webwinkel bij de shopkeuze. Hou er rekening mee dat bij elke keuze de woonplaats van de besteller en de plaats van levering met het geselecteerde land overeen moeten komen.

3.2. Onze promotionele aanbiedingen zijn vrijblijvend, zolang ze niet in de inhoud van een contractuele overeenkomst worden vastgelegd. Vóór het versturen van uw bestelling bestaat er een mogelijkheid tot controle en correctie van de door jou ingevoerde gegevens.

3.3. Aan het versturen van jouw bestelling is een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met ons verbonden. Met de acceptatie van jouw geplaatste bestelling verklaren wij ons bereid om met u een overeenkomst betreffende de gewenste bestelling te sluiten. De acceptatie van uw bestelling geschiedt

 • bij de betaling met PayPal of iDEAL, als u uw bestelling met de betalingsbevestiging via de aangeboden online betalingsdienst afrondt;
 • bij betaling met een creditcard en koop op rekening met de toegang van een door ons vooraf per e-mail verstuurd bericht over het toesturen van de artikelen.
 • bij het betalen met een creditcard en via koop op rekening met de toegang van een door ons vooraf verstuurd e-mailbericht over de verzending van de artikelen.

De e-mail met de verzendbevestiging ontvangt u doorgaans de volgende werkdag na ontvangst van de bestelling. Mocht het toch langer duren: je bent maximaal 2 werkdagen aan jouw bestelling gebonden en kunt uiteraard jouw bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren, voordat we deze hebben geaccepteerd.

4. Prijzen, verzendkosten, minimale bestelwaarde

4.1. Voor bestellingen in onze webwinkel gelden de op het tijdstip van de bestelling in het aanbod vermelde prijzen. De vermelde prijzen zijn totale prijzen, dat wil zeggen dat ze de betreffende geldige wettelijke btw en overige prijscomponenten omvatten.

4.2. Details over evt. bijkomende verzendkosten vindt je bij de informatie in de webwinkel.

4.3. Houd er rekening mee dat de minimale bestelwaarde € 29 bedraagt. Bestellingen die onder deze bestelwaarde liggen, kunnen wij helaas niet uitvoeren. Dit geldt ook voor nabestellingen.

5. Betaling, levering

5.1. Wij bieden de volgende betaalmethoden aan waarbij we ons, afhankelijk van het resultaat van een kredietwaardigheidsonderzoek, voor een aanvaarding van het contract voorbehouden, in plaats van de betaalmethode 'koop op rekening' naar onze andere betaalmethoden te verwijzen. Het recht op 'koop op rekening' bestaat niet. U kunt in principe kiezen tussen

 • PayPal
  U betaalt het factuurbedrag via de online aanbieder PayPal. U dient daar in beginsel geregistreerd te zijn resp. u dient zich eerst te registeren, uzelf met uw inloggegevens te legitimeren en de opdracht tot betaling aan ons te bevestigen (uitzondering evt. inloggen als gast). Meer aanwijzingen, over hoe je de pagina van de betalingsverwerker bereikt, ontvangt u tijdens het bestelproces.
 • Creditcard, (MasterCard en Visa)
  De afschrijving geschiedt direct na het versturen.
 • Koop op rekening (indien er kredietwaardigheid bestaat)
  Je dient de betaling te voldoen binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen. Facturering geschiedt bij de bezorging.
 • iDEAL
  Je betaalt het factuurbedrag direct via internetbankieren van jouw bank waar je tijdens het bestelproces naar doorgestuurd wordt. Voor gebruikmaking van de betaalmethode iDEAL dient u enkel te beschikken over een betaalrekening, die je ook kunt gebruiken voor internetbankieren.

5.2. Wij maken gebruik van Post NL voor postzendingen en leveren voor overeenkomsten via de geselecteerde shop 'Nederland' uitsluitend in Nederland. Je ontvangt van ons een bericht als de artikelen ons magazijn verlaten. Indien de artikelen niet bezorgd konden worden, ontvang je van de vervoerder een bericht waarin u van verdere opties op de hoogte wordt gesteld.

5.3. De levertijd wordt naar redelijkheid verlengd bij stakingsacties en uitsluitingen die de levering beïnvloeden evenals verdere omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, met name in gevallen van vertragingen bij de levering door overmacht. Begin en einde van deze belemmeringen zullen wij de koper onverwijld meedelen.

6. Herroepingsrecht voor consumenten

6.1. Hierna ontvang je informatie over de voorwaarden en de gevolgen van het wettelijke herroepingsrecht bij postorderaankopen. Een verder dan de wet gaande contractuele toekenning van rechten is daaraan niet gebonden. In het bijzonder komt het wettelijke herroepingsrecht niet-commerciële wederverkopers toe.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Gerry Weber Online Shop, Postvak: 201101, 49092 Münster; telefoon: +800 5201 1850; fax: +49 (0) 5201-7242203; e-mail: service@gerryweber.com ) via een eenduidige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor dergelijke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als u de goederen terugstuurt, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

6.2. Modelformulier voor herroeping
Het 'modelformulier voor herroeping' dat in de bovengenoemde instructies voor herroeping wordt vermeld, vindt je hieronder. Je bent niet verplicht om het te gebruiken. Je kunt bij verzending van artikelen ook ons retourformulier gebruiken, dat we bij elke levering toevoegen of jouw herroeping in elk geval ook zelf formuleren.

Modelformulier voor herroeping

 • Aan: Gerry Weber Online Shop, Postvak: 201101, 49092 Münster, fax: +49 (0) 5201-7242203; e-mail: service@gerryweber.com)
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum
  ___________________________
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is

7. Eigendomsvoorbehoud

Tot de betaling helemaal is voldaan, blijven de artikelen ons eigendom.

8. Garantie en klachtenafhandeling

8.1. Indien de artikelen gebreken vertonen, heeft de klant een wettelijk recht op garantie.

8.2. Jouw klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen via de bovengenoemde mogelijkheden tot contactopname. Wij doen ons uiterste best om jouw verzoek zo spoedig mogelijk te bekijken en zullen hierover na ontvangst van de documenten resp. jouw input, klacht of garantieclaim contact met jou op te nemen. Bij klachten kan je ons helpen door ons zo nauwkeurig mogelijk de kern van het probleem te schetsen en ons eventueel een kopie van de bestelformulieren toe te laten komen of ten minste bestelnummer, klantnummer, enz. te vermelden. Gelieve opnieuw contact op te nemen indien je binnen drie werkdagen geen reactie van ons heeft ontvangen. In uitzonderlijke gevallen kunnen e-mails in de map met ongewenste e-mail bij ons of bij u zijn blijven 'hangen' of is een bericht via enig ander middel niet bij u aangekomen of is het per ongeluk achtergebleven.

9. Privacy policy

Onze praktijk inzake gegevensbescherming richt zich naar de wettelijke bepalingen. De details over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens vindt u in onze gegevensbeschermingsvoorschriften. Deze voorschriften bevatten ook informatie over het kredietwaardigheidsonderzoek, waarin de grenswaarden voor de kans op wanbetaling worden berekend en waarbij ook uw adresgegevens worden gebruikt.

10. Toepasselijk recht

Op alle rechtshandelingen en andere juridische betrekkingen met ons is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Het Weens Koopverdrag (UN Convention on the International Sales of Goods; CISG) en eventuele andere intergouvernementele verdragen, ook na hun opname in de Duitse wetgeving, zijn niet van toepassing. Deze rechtskeuze houdt in dat de klant met gewone verblijfplaats in een van de lidstaten van de EU of Zwitserland de geboden bescherming, die voortvloeit uit de dwingende bepalingen van het recht van dit land, niet wordt onttrokken.

11. Salvatorische clausule

Indien enkele bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of hun rechtsgeldigheid op een later tijdstip verliezen, laat dit de geldigheid van de algemene voorwaarden verder onverlet. In de plaats van de nietige bepalingen zijn de wettelijke bepalingen van kracht. Hetzelfde geldt, voorzover de algemene voorwaarden een onvoorziene lacune vertonen.

 

Versienummer 2.1 van 04-04-2019

Ook deze algemene voorwaarden behoren tot het auteursrechtelijk beschermde intellectuele eigendom. Het gebruik ervan door derde partijen, ook gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden met het oog op het aanbieden van artikelen en/of diensten, is niet toegestaan. Overtredingen worden vervolgd. WIENKE & BECKER aanvaardt jegens derden geen aansprakelijkheid, in het bijzonder niet voor volledigheid en actualiteit van de bovenstaande informatie.

© 2017 WIENKE & BECKER – KÖLN advocaten.